• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
woensdag 21 februari 2018

Milieu

wetenschapscafeIn de Barzoen te Turnhout, waar de ex Weeldenaar Zjef van Beek ( vroegere Wouwerhof) de uitbater is, werd dinsdagavond de 4e editie gehouden van het Wetenschapscafé met als onderwerp "Klimaatverandering, een ethisch probleem?".
Spreker was Jo Dirix welke werkzaam is bij de Vrije Universiteit Brussel (ethu.be) en gespecialiseerd in de filosofische kant van de Klimatologie.
Duidelijk was in zijn uiteenzetting dat de emissie van koolwaterstoffen structureel teruggebracht moet worden om de negatieve effecten voor de toekomst ten goede te keren. De EU was tot een aantal jaren terug nog vooruitstrevend in het terugdringen van de emissies, maar door de economische crisis is ze hun leidersrol hier in kwijtgeraakt met alle gevolgen van dien. Add a comment

Sluikstorten-800Onze gemeente zal samen met de politie strenger gaan optreden tegen sluikstorters. Deze vorm van milieuvervuiling neemt namelijk steeds grotere proporties aan en daar wil men nu paal en perk aan stellen door geperperde boetes uit te schrijven wanneer een vervuiler wordt gesnapt. Gevonden zwerfvuil zal nader onderzocht worden om achter de identiteit van de afzender te komen. Zo zullen bijvoorbeeld gevonden vuilzakken worden "uitgekamd". Add a comment

frituurolie en_vet_naar_containerpark_2013Van 1 tot en met 31 oktober organiseert Valorfrit in samenwerking met IOK Afvalbeheer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om je gebruikte frituurolie of –vet naar het containerpark te brengen. Wie weet win jij wel een waardebon voor een mobiele frituur, een friteuse, of een cinematicket! Nu zaterdag 26 oktober loopt de actie op het containerpark van Ravels, maar er gebruik van !

Add a comment

aquafinVandaag is Aquafin rioleringswerken gestart in Ravels. Met deze werken wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf er voor zorgen dat er geen proper regenwater meer kan terechtkomen in de afvalwaterleidingen die zijn aangesloten op de waterzuiveringsinfrastructuur. Op dinsdagavond 7 mei om 19.30u geeft bouwheer Aquafin meer tekst en uitleg bij de werken op een infoavond die doorgaat in de Brouwerij, Weeldestraat 86 in Ravels.

Add a comment

milieuraadDe Ravelse milieuraad wordt momenteel opnieuw samengesteld. Het mandaat van de leden loopt 6 jaar omdat het samen valt met dat van de gemeenteraadsleden. Het vraagt dus wel een stuk engagement.
Wie interesse heeft om mee te denken en te discussiëren over het milieubeleid in Ravels kan zich door middel van een gemotiveerde brief of e-mail (milieudienst@ravels.be), kandidaat stellen bij de gemeentelijke milieudienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. Daar is het secretariaat gevestigd.

Kandidaturen moeten binnengebracht worden vóór 23 april 2013.

 

Add a comment

biogasHet schepencollege van Oud Turnhout kantte zich woensdag ook tegen de bouw van de biogasinstallatie in het pannenfabriek aan de vaart in Ravels. In deze installatie, waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend door de firma WellAgri uit Baarle Hertog zouden jaarlijks duizenden tonnen afgekeurde en vervallen voedingswaren worden vergist en omgezet in groene stroom. Uit vrees voor stank, luchtvervuiling en verkeersoverlast hingen de buurtbewoners van de Vaartstraat in Ravels de voorbije weken massaal zwarte vlaggen uit in hun straat en startten ze een petitie op. Het actiecomité Ravels in gevaar verzamelde maar in totaal 3.286 bezwaarschriften waarmee ze hun eisen kracht bijzetten om de bouw tegen te gaan.( www.ravelsingevaar.be )

Add a comment

De Kempenaars produceren volgens de intercommunale IOK minder restafval. Het aantal  ingezamelde kilo's huisvuil en grof vuil per inwoner daalde in 2009 tot 85,2 kg/inwoner, in 2008 was dat nog 94 kilo. De inwoners van Lille brengen met 126,7 kg nog altijd het meeste afval aan. Beerse en Rijkevorsel halen de beste score met 64,3 kg/inwoner. Gemeenten in het IOK-werkingsgebied produceren het minste restafval in Vlaanderen mede dankzij het Diftarsysteem. In Ravels zitten we met 88,4 kg/inwoner net boven het gemiddelde. Over heel Vlaanderen gezien scoort de intercommunale IOK het best.

Add a comment