• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
zaterdag 25 november 2017

Gemeenteraad Ravels

boshuis w

Maandagavond werd in de gemeenteraad unaniem beslist om het Boshuis, gelegen in Ravels voor 50 jaar in erfpacht te nemen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De uitbating zal in handen worden gegeven van Natuurpunt, zij deden dit al vanaf begin 2017.

Add a comment

ict raamakkoord

Maandagavond kwam op de Gemeenteraad het raamakkoord dat de gemeente wil sluiten met Ciport over het IT-management op de tafel.

Het schepencollege wil graag een positief antwoord op het voorstel om een raamakkoord voor de periode van 3 jaar af te sluiten met een partner van Cipal, namelijk Ciport.

Add a comment

leegstand

Sinds januari 2010 is leegstand een gemeentelijke bevoegdheid geworden. 

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

Add a comment

stmichiel

Maandag keurde de Ravelse Gemeenteraad het kerkenbeleidsplan goed dat werd voorgesteld door het Centraal kerkbestuur van Ravels, Weelde en Poppel.

De dalende cijfers van het kerkbezoek en de schaarste aan priesters om diensten te verzekeren in al de kerken die onze gemeente rijk is vroegen om een toekomstbeleidsplan dat ook werd opgelegd dor de Vlaamse regering.

Add a comment

Uitzonderlijk was de gemeenteraad deze keer op de tweede maandag van de maand.

Waarschijnlijk omwille van het feit dat 1 mei de maandag voordien was en de Socialistische fractie dan gewoonlijk vrijaf neemt.

Add a comment

schlagerfestival2018
De Ravelse Gemeenteraad stelt voor om seizoensplanning in te voeren voor podiumzaal en keuken van GC De Wouwer.
Fronsende wenkbrauwen wanneer schepen Jef Van de Pol het voorstel toelichtte om in de toekomst te willen gebruik maken van een seizoensplanning voor de podiumzaal en keuken van GC De Wouwer.
Momenteel moeten organisatoren ’s nachts met de vinger aan de knop zitten  om de zaal vast te leggen, dit zou in gezamenlijk overleg moeten kunnen volgens de schepen van cultuur.
Add a comment

grotebaan52 54b
Maandagavond werd in de gemeenteraadszitting van de maand februari het besluit goed gekeurd om het recht van voorverkoop uit te oefenen op twee panden op de Grote Baan te Ravels Centrum.
Hiermee ligt de weg open tot de aankoop van een stukje eigendom in het centrum van de gemeente met een enorm potentieel op sociaal vlak.
Add a comment

IMMO VERKOOP IN DE REGIO

 • 1