• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

DR animated gif

donderdag 19 oktober 2017

clickhere bols

gemeenteraad Ravels
Maandagavond was er bij wijze van uitzondering een tweede gemeenteraad gepland.
Vorige maandag was de agenda al zeer vol en enkele belangrijke punten, merendeel met betrekking tot de goedkeuring van de aanpassing van de begroting werden daarom naar maandag laatstleden verschoven.
 

 Begroting nader toegelicht door de ontvanger.

De gemeentelijke ontvanger, Roger Caymax kwam al om 19:15 de begroting en haar aanpassingen toelichten. De toelichting van Roger duurden zo’n drie kwartier en we zagen meer dan eens enkele raadsleden hun wenkbrauwen fronsen wanneer de uitleg wat te technisch werd. Het is ook niet zo simpel om de boekhouding van een uitgestrekte gemeente in balans te houden.
 

Gemeentebudget

Het gemeentebudget bestaat eigenlijk uit drie grote delen die worden verdeeld in deze aparte posten:
 
De dagdagelijkse werking, exploitatie genoemd, voor het komende jaar : het exploitatiebudget
De nieuwe projecten, investeringen in het komende jaar : het investeringsbudget
De berekening van het financieel evenwicht : het liquiditeitenbudget.
 
Het zou te ver gaan om alle cijfers erbij te halen om de verschillende fasen van het gemeentebudget te verklaren, deze werden op transparante wijze door de ontvanger aan alle aanwezigen getoond en toegelicht. Er zijn wel enkele conclusies te trekken bij deze begroting voor 2017. 
 

Conclusies.

We merken een blijvend overschot op de gewone exploitatie van € 2.175.131
Met dit resultaat kan de gemeenteraad het voornemen hard maken dat de gemeentebelasting niet zal worden opgetrokken, daarmee maken ze hun engagement waar dat ze bij aanvang van deze legislatuur allemaal tezamen hebben gemaakt. Deze belofte werd ook al gemaakt voor het jaar 2018.
 
De aanvullende personenbelasting zal op 6% gehandhaafd blijven.
De opcentiemen blijven op  6%.
 
Mits het goede beleid wordt doorgetrokken zullen ook in 2019 voor Ravels nog steeds belastingstelsels blijven gelden, een goede zaak voor de bewoners van Ravels.
 

Schuldenvrije gemeente.

De laatste betalingen werden enkele weken geleden uitgestuurd en daarmee geeft Ravels aan komende generatie de beste garanties om in Ravels een stabiele toekomst en zinvol leven uit te bouwen met hun kinderen. 
 

Investeringen.

Ravels kan gemiddeld € 4 miljoen investeren uit eigen middelen. Mits de subsidies van de hogere overheid  kan snel dit oplopen tot 7 à 8 miljoen per jaar.
Onze gemeente beschikt over een gezonde financiële buffer en zal mits het beleid dat zonder politiek opbod op dezelfde wijze wordt doorgevoerd deze buffer ook kunnen behouden voor de komende jaren.  
 
 Zowel de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 als het budget 2017 werd goedgekeurd met uitzondering van de onthoudingen van N-VA en Dorpslijst.

IMMO VERKOOP IN DE REGIO

 • 1