• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

DR animated gif

donderdag 19 oktober 2017

clickhere bols

verslagcultuurraad

Op 30 november vergaderde de Cultuurraad van Ravels en nam de agenda door van de maand.
Ze namen daarbij nota van het volgende... 
 

** Reacties gemeentebestuur **

 
Er werd vastgesteld dat de regelgeving voor de infohouders niet altijd correct werd gevolg. Het college van burgemeester en schepenen zal daarom aan de gemeenteraad voorstellen enkele reglementsaanpassingen te doen.
 
De gemeenteraad heeft algemene erkenningsvoorwaarden voor verenigingen vastgelegd. De erkenningsvoorwaarden om een cultuurvereniging te worden blijven gelden zoals voorheen.
 

** Beheersorganen De Wouwer **

 
De cultuurraad draagt Frans Severyns en Johan Van Steen voor om in de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum te zetelen ter vervanging van Yvo Joos en Tom Van Nooten.
 

** Erkenning verenigingen **

 
Het dagelijks bestuur adviseert om de Vrienden voor de Sint te erkennen als feestcomité, de Whiskyclub RWP te erkennen als hobbyclub.
 
Er wordt ook geadviseerd om de Koninklijke fanfare De Verenigde Vrienden niet meer te erkennen omdat ze geen activiteiten meer organiseren. Als de vereniging terug actief wordt, kan ze opnieuw erkenning aanvragen.
 

** Advies-gps **

 
De vergadering bespreekt de eerste twee hoofdstukken van de Advies-gps. Als gevolg hiervan besluit ze om voortaan de verslagen van het gemeentelijk vrijetijdsoverleg te bespreken. Bovendien zal het kort verslag voortaan naar de leden van de algemene vergadering gestuurd worden.
 

** Varia  **

 
De cultuurraad zal in 2017 een fotowedstrijd organiseren waarbij voor elk seizoen foto’s ingezonden kunnen worden.
 
De werken aan De Brouwerij zullen starten op 19 februari 2017. De gemeente overweegt om een kunstwerk in te huldigen bij de opening van de nieuwe keuken en foyer.
 

IMMO VERKOOP IN DE REGIO

 • 1