• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
zondag 20 augustus 2017

Politiek

 

opiniestuk n va

nva

N-VA maakte tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen maandag brandhout van het initiatief om raadsleden allemaal een tabletcomputer cadeau te doen.

persbericht cdv
carin couwenberg school
Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad de plannen die het schepencollege heeft met de school in Poppel goed.
"De gebouwen zijn aan een grote renovatie toe," zegt schepen van Onderwijs Carine Couwenberg (CD&V).

NVA Ravels bestuur2016

Afgelopen week werden er opnieuw bestuursverkiezingen georganiseerd in de lokale afdeling van N-VA in Ravels.
Daarbij werd Annie Lenaerts als nieuw bestuurslid verkozen. Zij zal voortaan zetelen in de OCMW Raad en in het dagelijks bestuur van de partij.

persbericht cdv
Nic Andriessen is unaniem herverkozen tot voorzitter van CD&V Ravels.
Dat hebben zijn Ravelse partijgenoten vanavond beslist. Femke Verheyen kreeg tegelijk de steun van alle JONGCD&V'ers.
De twee voorzitters zitten dus opnieuw stevig in het zadel om drie jaar verder te doen.

OPINIESTUK OVER DE VLUCHTELINGENOPVANG IN WEELDE VAN DE PARTIJ GROEN.

gastvrijegemeente

Ik heb er twee rondlopen… ene van twaalf en ene van tien… ze kijken soms mee naar het nieuws. 
"Waarom vluchten die mensen, mama? Waarom zijn die allemaal te voet en kruipen die met zoveel in zo’n kleine bootjes, mama? "

standpunt n va

OPINIE N-VA : STANDPUNT N-VA TEN OPZICHTE VAN NIEUWE OPENING ASIELCENTRUM WEELDE-DEPOT.
 
Nu de definitieve beslissing is gevallen om op het militaire domein in Weelde-Statie opnieuw een noodopvangcentrum voor asielzoekers in te richten, laat N-VA Ravels weten dat er dringend werk dient gemaakt te worden van duidelijke afspraken.  
De lokale N-VA Fractie laat in een persbericht weten dat ze zich zorgen maakt om de maatregelen die zullen genomen worden om de opvang op een vlotte manier te organiseren. Vier jaren geleden bleek al dat de komst van een grote groep asielzoekers in de kleine dorpsgemeenschap als Weelde voor frictie zorgde.

asielcrisis
OPINIE CD&V Ravels: STANDPUNT N-VA TEN OPZICHTE VAN NIEUWE OPENING ASIELCENTRUM WEELDE-DEPOT.
Het gemeentebestuur heeft vandaag het bericht gekregen van Fedasil dat er opnieuw tijdelijk een asielcentrum zal geopend worden op de militaire terreinen van "Weelde Depot".
Rode Kruis Vlaanderen zal het asielcentrum beheren. CD&V Ravels geeft haar visie hierover duidelijk weer.

IMMO VERKOOP IN DE REGIO

 • 1