do, Apr 27, 2017
Text Size

De Boekhouderij

Groen schrijft Open brief aan Ravels gemeentebestuur over Eandis deal met China.

opiniestuk groen

Beste burgemeester, 
Beste leden van het schepencollege,
Beste leden van de gemeenteraad, 
 
Groen Ravels schrijft deze brief naar aanleiding van de discussie die gisteren plaatsvond tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement over de Eandis-deal.
Maar ook naar aanleiding van de berichtgeving rond de laatste gemeenteraad in Kasterlee en Oud-Turnhout.
 
State-GridOp de gemeenteraad van 5 september jongstleden verleende de gemeente Ravels goedkeuring aan de voorstellen die behandeld zullen worden door de algemene vergadering van Iveka/Eandis assets op 3 oktober2016. Daarmee werd dus ook goedkeuring verleend aan de kapitaalinjectie door SGID, waarmee 14% van de lokale energiedistributie in Chinese handen zou vallen. 
 
Groen Ravels vindt dit een slechte beslissing. In deze hele operatie ontbreekt het aan ambitie om de noodzakelijke energiewende te realiseren. Zo wensen we duidelijke klimaatdoelstellingen af te spreken met de nieuwe aandeelhouder. Bovendien vinden we dat onze publieke infrastructuur in lokale handen moet blijven. Omdat olie steeds schaarser wordt, is elektriciteit de energiedrager van de toekomst. Het is dan ook van strategisch belang om de eigendom van de lokale energiedistributie in lokale handen te houden. Tot slot blijkt uit de discussie die gisteren gehouden werd tijdens de plenaire zitting in het Vlaams parlement, waar verwezen werd naar de brief van staatsveiligheid aan minister Tommelein,  dat er tijd nodig is om deze deal in alle sereniteit en langs alle kanten opnieuw te bekijken. 
 
Groen Ravels vraagt dan ook uitdrukkelijk aan onze bestuurders om hun verantwoordelijkheid op te nemen tot er meer duidelijkheid is ivm alle mogelijke implicaties van de Chinese participatie. Groen Ravels vraagt de burgemeester de gemeenteraad vervroegd te laten samenkomen en, net als in Kasterlee, moedig genoeg te zijn om op hun beslissing terug te komen. 
 
Met de meeste hoogachting,
Groen Ravels
Kim Buyst
Voorzitter Groen Kempen
Voorzitter Groen Ravels
Jozef Van Gorpstraat 2
2380 Ravels
0497/457802
 

Fuiven in Ravels

vr apr 28 @21:00 -
Six On Fire
za juni 24 @19:00 -
Het derde FARMFESTIVAL
za juli 29 @16:00 - 03:00AM
Parkingrock 2017
za aug 12 @20:00 -
Tuinfestival
© RAWEPO.BE

RAWEPO Cookie Policy