boekhouderij1500

Tuesday 23 May 2017

Gemeenteraad Ravels

Uitzonderlijk was de gemeenteraad deze keer op de tweede maandag van de maand.

Waarschijnlijk omwille van het feit dat 1 mei de maandag voordien was en de Socialistische fractie dan gewoonlijk vrijaf neemt.

schlagerfestival2018
De Ravelse Gemeenteraad stelt voor om seizoensplanning in te voeren voor podiumzaal en keuken van GC De Wouwer.
Fronsende wenkbrauwen wanneer schepen Jef Van de Pol het voorstel toelichtte om in de toekomst te willen gebruik maken van een seizoensplanning voor de podiumzaal en keuken van GC De Wouwer.
Momenteel moeten organisatoren ’s nachts met de vinger aan de knop zitten  om de zaal vast te leggen, dit zou in gezamenlijk overleg moeten kunnen volgens de schepen van cultuur.

grotebaan52 54b
Maandagavond werd in de gemeenteraadszitting van de maand februari het besluit goed gekeurd om het recht van voorverkoop uit te oefenen op twee panden op de Grote Baan te Ravels Centrum.
Hiermee ligt de weg open tot de aankoop van een stukje eigendom in het centrum van de gemeente met een enorm potentieel op sociaal vlak.

RET REG mil hallen

De eerste gemeenteraad van 2017 is maandag rustig verlopen.

Er stonden ook maar een beperkt aantal punten op de agenda, meer dan de helft gingen over de ex-militaire hallen, voortaan beter gekend als Weelde Depot.

gemeenteraad Ravels
Maandagavond was er bij wijze van uitzondering een tweede gemeenteraad gepland.
Vorige maandag was de agenda al zeer vol en enkele belangrijke punten, merendeel met betrekking tot de goedkeuring van de aanpassing van de begroting werden daarom naar maandag laatstleden verschoven.

weelde depot

Het was even geleden dat de verschillende fracties op de gemeenteraad zoveel agendapunten kregen voorgeschoteld.

Er stonden maar liefst 22 punten zonder de varia geagendeerd en N-VA had er daar nog twee aan toegevoegd. Er was in ieder geval een veel grotere publieke belangstelling dan anders.

gemeenteraad sept16
De eerste gemeenteraad van de vakantie bracht weinig verrassingen op tafel.
De agenda was dan ook kort en beperkte zich tot 10 punten waarover weinig debat moest worden gevoerd.

boekhouderij1500

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

7. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

8. onBeforeCompileHead event END

9. onAfterRender event START

10. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse /media/jui/js/jquery.min.js

11. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /media/jui/js/jquery-noconflict.js

12. onAfterRender event END