• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

biergrens1500

dinsdag 25 juli 2017

Milieu

ooievaars Ravels
Zaterdag 18 februari verschenen er overnacht plotseling niet minder dan 14 ooievaars in de Stadsstraat.
Wat dit voor de uitbreiding van de bevolking zal betekenen zullen we pas binnen een aantal maanden kunnen becijferen.

energiepremies
De laatste maanden was er veel te doen omtrent het terugschroeven en al dan niet afschaffen van energiepremies.
Voorlopig werd echter nog maar een beperkte aantal tegemoetkomingen geschrapt. Wel zijn een aantal premies verlaagd en werden sommige premies gekoppeld aan strengere eisen.

sterrenkijken2017

Wie tuurt er al eens niet naar de sterren, al ware het enkel maar om je toekomst er in te zien verschijnen.
Je kan echter ook op wetenschappelijk verantwoorde basis naar onze fascinerende sterrenhemel kijken door een sterrenkijker, en in Weelde kan dit uitzonderlijk op 3 maart.

repaircafe

 
“Repair Café Ravels” is een vrijwilligersinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, en nu voor de 5de keer een sessie organiseert voor Ravels, Weelde en Poppel in Zaal De Brouwerij - Weelde, zaterdag 11 febr. 14:00 u 
Alle inwoners van onze gemeente zijn welkom met hun kapotte spullen, om die samen met de aanwezige reparateurs ter plaatse weer in orde te maken. 

 

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden.
Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

boshuis

De Natuurpuntkern Ravels en het AGENTSCHAP voor NATUUR en BOS (ANB) hebben een overeenkomst ondertekend waarbij de kern de werking van het Boshuis overneemt vanaf 1 januari 2017.
Om alles rond te krijgen doet natuurpunt nu een dubbele oproep om hulp om gidsen te vinden en mensen die in het Boshuis zelf de catering in handen willen nemen.

repaircafe
Vrijwilligers allerhande promoten het repareren van allerlei toestellen boven het weggooien en zo de afvalberg klein te houden. 
We bieden opnieuw kansen op zaterdag 11 febr. 2017 in zaal De Brouwerij – Weelde.(Later volgt meer info)

IMMO VERKOOP IN DE REGIO

 • 1