ma, Jan 23, 2017
Text Size

Dagelijks bestuur Cultuurraad.

Op 26 oktober zat het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad samen.

Ze bespraken de volgende punten op hun agenda....

 

** Reacties gemeentebestuur **

 
Het college heeft beslist om de cultuursubsidies 2016 uit te betalen zoals geadviseerd door de cultuurraad. Voor de subsidies hoger dan € 1 250,00 moet de gemeenteraad eerst nog akkoord gaan. De overige subsidies worden nog in oktober betaald.
 
Het gemeentebestuur besliste om aan Kerststalwerking Weelde geen projectsubsidie uit te keren voor de organisatie van een kinderkerstshow omdat het project niet vernieuwend is voor de gemeente Ravels. Hiermee werd het advies van de cultuurraad gevolgd.
 
Het buurtcomité Nonnenbos is door het college erkend zoals geadviseerd door de cultuurraad.
 

** Gemeentelijke infohouders: termijnovertredingen **

 
In de zomerperiode hebben bepaalde infoborden langdurig in de gemeentelijke infohouders gehangen terwijl ze eigenlijk maximaal vier weken mogen hangen.  De cultuurraad stelt voor de regels opnieuw bekend te maken en borden die na verwittiging blijven hangen in beslag te nemen.
 

** Evaluatie algemene vergadering **

 
De algemene vergadering werd minder goed bijgewoond dan gehoopt. Het dagelijks bestuur brainstormt over enkele verbeteringen en maakt een werkgroep om de algemene vergadering van 2017 te organiseren.
 

** Dorpspicknick **

 
De volgende dorpspicknick wordt georganiseerd op zondag 20 augustus 2017 volgens hetzelfde concept dan de vorige edities.
 

** Varia  **

 
De cultuurraad neemt zich voor om in een latere fase een advies te geven over Weelde Depot.
Er zullen nieuwe wegwijzers naar de grafheuvels in Ravels en Weelde geplaatst worden.
 

Fuiven in Ravels

vr feb 03 @21:00 -
So you think you can drink 3.0
za feb 04 @21:00 -
Tuinfestival Afterparty
za feb 11 @21:00 -
Tropical Party 2017
vr feb 24 @20:30 -
Foute Party met " Soulbrothers"
za feb 25 @20:00 -
Alaaf Party
za mrt 11 @20:00 -
Tuinfestival Kroegentocht
za mrt 11 @20:00 -
Final Destination 2017
za aug 12 @20:00 -
Tuinfestival
© RAWEPO.BE

RAWEPO Cookie Policy