• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
maandag 25 september 2017

bels lijntjeOM2017

Open monumentendag beleefde gisteren aan Weelde-Statie een speciaal moment.

Er werden namelijk twee spanten voorgesteld, identiek met de vroegere contouren van het oude spoorgebouw met een perron van meer dan 350m lengte. 

Het Heike, de site met onze Ravelse 2700 jaar oude grafheuvels kwam prominent in beeld op de promo van Open Monumentendag.

Morgen kan u deze site zelf bezoeken en er ook nog wat bijleren tijdens een gegidste wandeling.

kotk2017

Wat is het Plantjesweekend? 

Voor wie deze actie van Kom op tegen Kanker (nog) niet kent: het Plantjesweekend is een jaarlijkse actie die dit jaar al aan de 23ste editie toe is. Tijdens het derde weekend van september, dit jaar is dat op 15, 16 en 17 september 2017, vinden honderdduizenden azalea’s hun weg naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. 

zomerselectie

De selectie van de foto’s van de Cultuurprijswedstrijd editie Zomer is achter de rug.

Het stemmen kan nu beginnen, dit kan tot en met 25 september.

mosselfeest kwb poppel2017

Het is weer zover, op 30 september en 01 oktober organiseert KWB POPPEL zijn jaarlijkse Mosselfeest.

Dit jaar  weer met JUMBO Mosselen !

ict raamakkoord

Maandagavond kwam op de Gemeenteraad het raamakkoord dat de gemeente wil sluiten met Ciport over het IT-management op de tafel.

Het schepencollege wil graag een positief antwoord op het voorstel om een raamakkoord voor de periode van 3 jaar af te sluiten met een partner van Cipal, namelijk Ciport.

grosdossiers

Instellingen, verenigingen en personen uit Ravels die dit jaar in aanmerking wensen te komen voor een gemeentelijke toelage ter ondersteuning van projecten en initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Hiervoor moet een ingevuld aanvraagformulier, vóór 15 september 2017, bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, dat de aanvraag ter advies zal voorleggen aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).